با سلام خدمت مسئولین محترم بخش گنبکی و شهردار محترم. خواهشا مسئولین مربوطه پیگیری کنند چرا محله مسکونی بهتراباد گنبکی آسفالت نشده بجز یک مسیر از خیابان اصلی آسفالت شده این در حالی هست که مناطق مسکونی این محله فاقد هر گونه جاده آسفالت می باشند و این محله از روز اول جز شهر بوده […]

با سلام خدمت مسئولین محترم بخش گنبکی و شهردار محترم. خواهشا مسئولین مربوطه پیگیری کنند چرا محله مسکونی بهتراباد گنبکی آسفالت نشده بجز یک مسیر از خیابان اصلی آسفالت شده این در حالی هست که مناطق مسکونی این محله فاقد هر گونه جاده آسفالت می باشند و این محله از روز اول جز شهر بوده و هیچ خدمات شهری دریافت نکرده بعضی از نقاط که جدیدا جز شهر شدند آسفالت شدند آیا این رویه عدالت محور می باشد آقای شهردار؟ چرا یک میدان را چندین بار هزینه می کنید و دوباره تخریب این یعنی هزینه بیت المال را به هدر دارن. خواهشا بفکر همه محلات باشید.