اینجاجاده نیمه تمام ریگان- جاسک است که قریب به شش ماه است که بلا تکلیف و پروژه تعطیل شده است. نماینده محترم، فرماندار به فکرمردم کوهشاه باشید واقعاً سخته رفت شد به مناطق صعب‌العبور مامردم کوهشاه چه گناهی انجام دادیم که بودجه این پروژه چرا نمیاد؟ چرا پشت کار ندارید؟ به فکر مردم کوهشاه باشید […]

اینجاجاده نیمه تمام ریگان- جاسک است که قریب به شش ماه است که بلا تکلیف و پروژه تعطیل شده است. نماینده محترم، فرماندار به فکرمردم کوهشاه باشید واقعاً سخته رفت شد به مناطق صعب‌العبور مامردم کوهشاه چه گناهی انجام دادیم که بودجه این پروژه چرا نمیاد؟ چرا پشت کار ندارید؟ به فکر مردم کوهشاه باشید به فرموده امام خمینی ره : عشایر ذخایر انقلاب هستند.