توفان شدید همراه با گردو غبار که از بامداد امروز در شهرستان ریگان آغاز شده و همچنان ادامه دارد، مردم ریگان را نیز خانه نشین کرد.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل، توفان شدید در ریگان باعث مشکلات فراوانی از صبح امروز برای مردم این خطه شده است.

علی رغم توفان شدید و گرد و خاک مدارس این شهرستان تعطیل نشد.

انتهای پیام/