چندین سال است که پروژه درمانگاه روستای صعب العبور دهکن از توابع شهرستان ریگان متوقف شده و تنها خواسته مردم عشایر این خطه تکمیل ساختمان و راه اندازی درمانگاه است.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل، چندین سال است که پروژه درمانگاه روستای صعب العبور دهکن از توابع شهرستان ریگان متوقف شده و تنها خواسته مردم عشایر این خطه تکمیل ساختمان و راه اندازی درمانگاه است.