بامداد امروز تصادف دو خودروی پراید در جاده مرگ(ریگان-نرماشیر ) حوالی دو راهی یوسف آباد منجر به آتش سوزی هر دو خودرو شد.

شاهدان عینی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری دیار نخل از فوت یک نفر تاکنون در این حادثه خبر داده اند.

دو بانده نبودن این جاده خیلی از خانواده ها را داغدار کرده است، تاکنون هیچ کدام از قول های مسئولین امر در رابطه با دو بانده شدن این جاده تحقق پیدا نکرده است.