فرماندار محترم و معاون عمرانی فرماندار جناب مهندس برزنگ جاده کمربندی میر آباد امامقلی غیر قابل تردد و عبور مرور شده است.

سلام خدمت فرماندار محترم و معاون عمرانی فرماندار جناب مهندس برزنگ جاده کمربندی میر آباد امامقلی غیر قابل تردد و عبور مرور شده است. خواهشا یه بازدید از این جاده داشته باشید حداقل پیاده شوید نگاه کنید خدا وکیلی تو این جاده ما بدبخت شدیم هر روز باید بریم تعمیر گاه ..جلوبندی و داشبورد سازی به امید روزی که حرفها عملی شوند و در همین رسانه از شما تشکر نمائیم. تشکر از پایگاه خبری دیار نخل که حرف دل مردم را انعکاس می دهد.