در پی بارندگی اخیر و سیلاب، تعداد زیادی دام از عشایر منطقه صعب العبور کوهشاه ریگان تلف شده و این دامداران نیاز جدی به حمایت دارند.