جلسات شورای شهر ریگان سالهاست در پشت درهای بسته برگزار می شود و تاکنون هیچگونه اخباری از این شورا به اطلاع مردم نرسیده و شهروندان ازآنچه درشورای شهراتفاق می‌افتد بی‌خبر هستند.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل؛جلسات شورای شهر ریگان سالهاست در پشت درهای بسته برگزار می شود و تاکنون هیچگونه اخباری از این شورا به اطلاع مردم نرسیده و شهروندان ازآنچه درشورای شهراتفاق می‌افتد بی‌خبر هستند و تاکنون از هیچ کدام از رسانه های رسمی شهرستان در جلسات دعوت نشده است.

حضور خبرنگاران و شهروندان در جلسات شورای شهر ریگان، نه تنها تهدید نیست بلکه فرصتی برای شورا است چرا که با حضور افکار عمومی در جلسات شورای شهر ، باعث می شود تا اعضای شورا با دقت بیشتری تصمیم بگیرند و همه تصمیمات و مصوبات شورا به صورت شفاف منعکس می گردد.

وظیفه رسانه ها، آگاهی بخشی به مردم است.ماده ۱۵ قانون شوراها می گوید که جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضاء اصلی رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات‌غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه است.

موضوعات مهم شورا و مصوباتی که به شورای شهر ارتباط دارد نمی تواند غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شود.رسانه ها و مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند. خبرنگاران و رسانه ها حق دارند نظرات، انتقادات، پیشنهادها و توضیحات مردم را درج و به اطلاع عموم برسانند. کسب و انتشار اخباری که به منظور افزایش آگاهی عمومی باشد حق قانونی خبرنگاران و رسانه ها است.

شورای شهر ریگان علیرغم اینکه اکثرآنها تحصیلکرده هستند اما تاکنون نتوانستند بعداز انتخاب خود با مردم و رسانه ها تعامل داشته باشند و شواهد حاکی از آن است که از رسانه ها گریزان هستند و این رسانه گریزی علاوه بر اینکه یک ضعف است موجب می شود که عملکرد شورای شهر و شهرداری به درستی به اطلاع شهروندان رسانده نشود.

حال این سوال پیش می آید که آیا افرادی در شورای اسلامی شهر ریگان مانع اطلاع رسانی، شفاف سازی و مطلع بودن افکار عمومی از اتفاقات و روند کار شورا می شوند؟ مگر در شورا چه مطالب و مسائلی بیان می شود و بودجه برای چه کاری هزینه می شود که افکار عمومی نباید از آن مطلع شوند؟

مگر اعضای شورای شهر ریگان توسط همین مردم و با رای آنها انتخاب نشده اند و برای رفاه و آسایش مردم تشکیل جلسه نمی دهند و ابراز نظر نمی کنند؟ پس علت عدم دعوت از رسانه ها و اطلاع رسانی شورا برای چیست؟ چرا جلسات شورای اسلامی شهر ریگان نباید علنی باشد؟

چرا مردم نباید از تصمیم گیری های شورای شهر و مصوبات آنها که برای رفاه و آسایش و خدمت به مردم است اطلاع داشته باشند؟

انتهای پیام/