در هفته گذشته و پس از چندین سال شاهد ساماندهی میوه فروشان سیار سطح شهر ریگان در یک نقطه"خیابان آزادگان" بودیم اما این ساماندهی یک روز بیشتر دوام نیاورد و مجدد میوه فروشان سیار به بلوار اصلی شهر برگشته و به فعالیت خود ادامه دادند.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل، به چهره شهر ریگان که می‌نگریم خیابان یا میدان، ورودی یا خروجی شهر فرقی نمی‌کند عرضه میوه، لباس، کفش و غیره توسط وانت بارها و نیسان ها و کامیون ها در تمام سطح شهر مشاهده می شود و باعث سلب آرامش ،آسایش و ایجاد مزاحمت مردم شده اند.

تعداد ماشین های دوره گرد میوه فروشی و غیره در شهر هر روز افزایش قارچ گونه ای دارد. اختلال و بی نظمی و ایجاد ترافیک بخشی از مشکلات استقرار این میوه فروشی های سیار در کنار بلوار اصلی شهر است.

در هفته گذشته و پس از چندین سال شاهد ساماندهی میوه فروشان سیار سطح شهر ریگان در یک نقطه”خیابان آزادگان” بودیم اما این ساماندهی یک روز بیشتر دوام نیاورد و مجدد میوه فروشان سیار به بلوار اصلی شهر برگشته و به فعالیت خود ادامه دادند.

حال این سوال را از دستگاه های ذیربط داریم، آیا ساماندهی وانت بارها ی سیار میوه فروش ،کفش، لباس و غیره در یک نقطه از شهر سخت است؟

انتهای پیام/