پس از بارندگی اخیر و سیلابی شدن مناطق عشایری سپاه شهرستان ریگان از ساعات اولیه پای کار مردم بود و همچنان در حال خدمات رسانی است.

سرهنگ دهقانیان فرمانده سپاه شهرستان ریگان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری دیارنخل اظهار کرد: روز گذشته ۲۵۰ بسته معیشتی و ۲۰۰۰ هزار قرص نان تهیه و با همکاری فرمانده سپاه نرماشیر برای مردم مناطق عشایری ارسال شد.

وی افزود: سپاه و بسیج تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهد بود.