در پی بارندگی شدید و سیلاب سپاه پاسداران از ساعات اولیه پای کار مردم عشایر ریگان بوده و همچنان در حال خدمت رسانی است.