سلام ، این تیر برق درروستای مهدی اباد شکسته کسی پیگیر نمیشه تعویض کنند لطفا پیگیر باشید تا برق کسی را نگرفته تشکر ازشما

سلام ، این تیر برق درروستای مهدی اباد شکسته کسی پیگیر نمیشه تعویض کنند لطفا پیگیر باشید تا برق کسی را نگرفته تشکر ازشما