سردار معروفی قرار است در این سفر چندین پروژه عمرانی سپاه در این شهرستان را افتتاح کند