یکی از مراحل سخت و حساس در نگهداری از خرما تا رسیدن به مرحله برداشت مرحله خوشه بندی خرماست که باید توسط افراد با تجربه انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل، یکی از مراحل سخت و حساس در نگهداری از خرما تا رسیدن به مرحله برداشت مرحله خوشه بندی خرماست که باید توسط افراد با تجربه انجام شود.

معمولا به وسیله پروند از نخیلات بالا رفته و با طنابی محلی به نام چیلک که از الیاف نخلها و توسط خود کشاورزان تولید می شود این کار انجام می شود.

 امروزه شاهد بستن خوشه ها به وسیله طناب های ساخته شده به روش صنعتی نیز هستیم که این روش در نوع خود عوارضی‌های خاص خود را دارد از جمله تجزیه نشدن به موقع آنها و ماندن در بالای نخل طی سالیان متوالی، آلودگی طبیعت، آسیب به شاخ و برگ نخل در هنگام بستن خوشه ها و …

با بستن خوشه های خرما توسط چیلک تا زمان برداشت محصول این خوشه ها به تنه درختان بسته می شوند تا از شکستگی آنها جلوگیری شود.

انتهای پیام/