راهپیمایی پرشور و خودجوش مردم شیعه و سنی شهرستان ریگان در دفاع از امنیت و اقتدار کشورروز گذشته برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل، مردم شیعه و سنی شهرستان ریگان روز گذشته با حضور پرشور خود در راهپیمایی دفاع از امنیت و اقتدار کشور به خیابان آمدند و با صدای رسا شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اغتشاشگر و آشوبگر سر دادند.