«کراش‌یابی» با هدف پیشنهاد دوستی غیرمستقیم به جنس مخالف این روزها با محتواهای ناسالم و فعالیتهای غیراخلاقی و هنجارشکنانه خیلی کاربران را در اینستاگرام درگیر خود کرده و این نگرانی وجود دارد که آسیب‌های جدی‌ای را به کاربرانان و جامعه وارد کند.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل،«کراش‌یابی» با هدف پیشنهاد دوستی غیرمستقیم به جنس مخالف این روزها با محتواهای ناسالم و فعالیتهای غیراخلاقی و هنجارشکنانه خیلی کاربران را در اینستاگرام درگیر خود کرده و این نگرانی وجود دارد که آسیب‌های جدی‌ای را به کاربرانان و جامعه وارد کند و لزوم برخورد جدی توسط نیروهای امنیتی و سایبری با گردانندگان این صفحات را میطلبد.

یکی از اتفاقاتی که در این پیج ها رخ می‌دهد و تبعات جبران‌ناپذیری را خواهد داشت، انگشت‌نما کردن یک فرد است.به طور مثال، دادن مشخصات یک دختر مانند رنگ چشم، نوع لباس پوشیدن، مخفف اسم و فامیل و مشخصات این‌چنینی توسط گردانندگان این پیج ها باعث می‌شود تا به سرعت این دختر شناسایی شده و گاها بدون اینکه از موضوع خبردار باشد بین جامعه انگشت نما شود.

از پلیس مقتدر فتا خواهشمندیم مدیران این صفحات مجرمانه در اینستاگرام را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

پ ن: آیا مسوولین فرهنگی برای مدیریت این پدیده جدید تدبیری اندیشیده اند؟ آیا خانواده ها با آسیب هایی که فرزندانشان را مخصوصا فرزندان دختر را زمینگیر خواهد کرد آشنا هستند؟!

انتهای پیام/