اخیرا کلیپی از یک خانم مسن اهل روستای حسین آباد دامداری از توابع شهرستان ریگان استان کرمان در فضای مجازی منتشر شده که گفته شده او در خانه گِلی و چوبی زندگی می کند اما در بررسی میدانی خبرنگار ما این موضوع صحت ندارد.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل، اخیرا کلیپی از یک خانم مسن اهل روستای حسین آباد دامداری از توابع شهرستان ریگان استان کرمان در فضای مجازی منتشر شده که گفته شده او در خانه گِلی و چوبی زندگی می کند اما در بررسی میدانی خبرنگار ما این موضوع صحت ندارد، خانه مستحکم توسط سپاه شهرستان ریگان و گروه جهادی سیدالشهدای اصفهان برایش ساخته شده است.