ماجرای گران شدن و کمبود ماکارانی من رو با اینکه نیازی به خرید ماکارانی نداشتم اما مجاب به رفتن به سطح فروشگاه های شهرستان کرد که از نزدیک پیگیر این موضوع شوم.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل، در فضای مجازی در حال گشت و گذار بودم که دیدم کاربران زیادی در مورد افزایش قیمت و کمبود ماکارانی باهم در حال گفتگو هستند و ویدئو هایی در این زمینه ردوبدل می‌کنند.

خداروشکر که در عصر ارتباطات زندگی می‌کنیم اما نداشتن سواد رسانه ای باعث می شود که راست را از دروغ ،دشمن را از دوست تشخیص ندهیم و سریع به شایعات دامن میزنیم و آن را انتقال می‌دهیم، بدون آن که تحقیق کنیم درست یا اشتباه است.

ماجرای گران شدن و کمبود ماکارانی من رو با اینکه نیازی به خرید ماکارانی نداشتم اما مجاب به رفتن به سطح فروشگاه های شهرستان کرد که از نزدیک پیگیر این موضوع شوم.

زمانی که به چندتا از فروشگاه ها سر زدم و به سراغ قفسه ی ماکارانی رفتم ،مشاهده کردم که ماکارانی را با همان قیمت قبل موجود دارند و کمبودی وجود ندارد.

دشمن در حال توطئه است، هرروز یک سناریوی جدید را طراحی می‌کند، هدفش این است که ما مردم را نسبت به نظام بی اعتماد کند اما کورخوانده مردم شریف ایران اسلامی باهوش تر هستند و پای انقلاب شان هستند.

مردم عزیز به شایعات و لجن پراکنی های دشمن های داخلی و منافقین هم توجه نکنید آن ها نیز می‌خواهند نگرش مردم را نسبت به نظام عوض کنند که ناتوان و شکست خورده اند.

و اینکه دولت ۸ ماهه که کار شروع کرده و دولت قبل زمین سوخته تحویل داده و دولت جدید شبانه روزی در حال کار و تلاش است.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : زینب پلنگی