هنرمندان بلوچ و اهل سنت شهرستان ریگان ارادت خود را به شهید حاج قاسم سلیمانی با اجرای یک سرود محلی نشان دادند.

کارگردان:حسین دانش
خواننده و تنبورک:امید رودینی
قیچک:حاجی بامری
دهلک:یوسف رودینی
تشت و کوزه:علی بخش بمپوری
تدوین:محمد جواد ابراهیم آبادی

تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان کرمان-ناحیه ریگان