چرابعدازگذشت ۱۲سال ازشهرستان شدن ریگان بانکهای صادرات، مسکن وتجارت درریگان وجودندارد.

باسلام عرض ادب احترام خدمت فرمانداردلسوزوسخت کوش شهرستان ریگان چرابعدازگذشت ۱۲سال ازشهرستان شدن ریگان بانکهای صادرات، مسکن وتجارت درریگان وجودندارد.مردم بایدبه شهرستانهای همجواربروند.تشکرازکانال خوب پایگاه خبری دیارنخل