سلام.ازکانال مردمی دیارنخل خواهش میکنیم حرف مامردم تقی آباد رابه گوش مسئولین اداره اموزش پرورش ریگان برسانید. روستای تقی آباد ۴۰نفرپسر دانش آموز ازاول راهنمایی گرفته تا دبیرستان داره و۳۰نفرهم دانش آموز دخترداره این ها هرروز باید برن لب جاده بشینن تا ماشین گیرشون بیاد بلکه برن مدرسه بعضی ازپسراباموتورسیکلت تواین جاده مرگ میرن مدرسه […]

سلام.ازکانال مردمی دیارنخل خواهش میکنیم حرف مامردم تقی آباد رابه گوش مسئولین اداره اموزش پرورش ریگان برسانید. روستای تقی آباد ۴۰نفرپسر دانش آموز ازاول راهنمایی گرفته تا دبیرستان داره و۳۰نفرهم دانش آموز دخترداره این ها هرروز باید برن لب جاده بشینن تا ماشین گیرشون بیاد بلکه برن مدرسه بعضی ازپسراباموتورسیکلت تواین جاده مرگ میرن مدرسه اگه اتفاقی براشان بیفته مسئولش کیه. یه سرویس برای اینها بفرستن مانمی تونیم بخاطر کوتاهی مسئولین جگرگوشه هامونو از دست بدیم ازوقتی که میرن تاوقتی که میاین صدبارمیمیرم وزنده میشیم. بابا نصف پولم خودمان میدیم. یک روز فقط مسئولین محترم اداره برن لب جاده محمد ابادسرحدی تا اونطرف ناصریه فقط بچه مدرسه ای پیاده داره میاد خونشان اگه خدای نکرده ماشینی به این بچه ها زد چکارباید کرد.جوابگوش کیه الانم ازشنبه تاچهارشنبه مدرسه ها دایر هستن.خواهش میکنیم فکری برای سرویس بچه هابردارید

 

______________________________

#پیگیری_ما

سلام

درمسیر تقی آباد به ریگان وبالعکس دو سرویس مینی بوس روستامرکزی وجود دارد اگر دانش آموزان عزیز و گرامی رآس ساعت مقرر و به موقع درمحل های مشخص شده حضور داشته باشند، می توانند ازسرویس مربوطه استفاده کنند و اگر هم از روستای تقی آباد مینی بوس و یا حتی ماشین سواری توسط انجمن اولیا و مربیان به اداره آموزش و پرورش معرفی بشه، این مدیریت این آمادگی را دارد که قراردادروستا مرکزی ببندد تا به نحوه مطلوب با نظارت انجمن وکارشناسان مربوطه سرویس دهی انجام شود.

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ریگان.