فرمانده انتظامي شهرستان ريگان از پلمپ 22 واحد صنفي متخلف در اجراي طرح نظارت بر اصناف اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا تاج آبادی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری اظهار داشت : ماموران اداره اماكن پليس امنيت عمومي این فرماندهی در بازه زمانی چهارماهه از ۱۰۵ واحد صنفي بازديد کردند.

وي افزود: در همين راستا ۲۲ واحد صنفي متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه پلمپ و برای ۶۲ واحد صنفي اخطاريه پلمپ و از تعداد ۳۰ واحد صنفي تعهد گرفته شد.

فرمانده انتظامي ريگان ضمن قدرداني از همكاري خوب شهروندان با پليس از مردم خواست موارد تخلف در صنوف را از طريق اتحاديه هاي مربوطه پيگيري و موضوعات مهم را به پليس اماكن نيز منعكس نمايند.

انتهای پیام/