به اطلاع مسئولین محترم اداره برق و مخابرات برسانیدبا توجه به‌ اینکه جمعه ساعت ۹ تا ۱۱ مهارت آموزان دانشگاه فرهنگیان(دانشجو معلمان )آزمون پایان پودمان دوم همزمان با سراسر کشور دارند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که قطع برق و اینترنت اتفاق نیفتد تا از آزمون جا نمانند. با تشکر.جمعی از فرهنگیان […]

 

 

 

به اطلاع مسئولین محترم اداره برق و مخابرات برسانیدبا توجه به‌ اینکه جمعه ساعت ۹ تا ۱۱ مهارت آموزان دانشگاه فرهنگیان(دانشجو معلمان )آزمون پایان پودمان دوم همزمان با سراسر کشور دارند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که قطع برق و اینترنت اتفاق نیفتد تا از آزمون جا نمانند. با تشکر.جمعی از فرهنگیان شهرستان ریگان .

 

 

  • جوابیه: با سلام، خاموشی روز جمعه مربوط به تعمیرات فوق توزیع است ‌و مربوط به اداره برق نیست. ضمنا فردا درسطح شهر ریگان خاموشی نداریم میتوانند بیایند داخل شهر مریگان آزمون بدهند.

روابط عمومی برق شهرستان ریگان