طرح سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني با مشارکت ناحيه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان، دستگاه های اجرایی و شبکه بهداشت به منظور قطع زنجيره انتقال ويروس کرونا در حال اجرا است.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل، طرح سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني با مشارکت ناحيه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان، دستگاه های اجرایی و شبکه بهداشت به منظور قطع زنجيره انتقال ويروس کرونا در حال اجرا است.

در اين طرح بیش از ۱۰۰ نفر از بسيجيان در قالب تيم هاي مراقبتي، نظارتي، شناسايي و حمايتي در حال فعاليت هستند.