من به عنوان یک شهروند از شهردار محترم شهر ریگان سوال دارم. این ساخت و ساز بلوکی چند روزی است در اطراف میدان پیامبر اعظم و از اراضی کشاورزی در حال انجام است، جناب شهردار این اراضی به عنوان باغ‌شهر در ریگان هستند بر چه اساس این ساخت و ساز در حال انجام است؟

با سلام، من به عنوان یک شهروند از شهردار محترم شهر ریگان سوال دارم. این ساخت و ساز بلوکی چند روزی است در اطراف میدان پیامبر اعظم و از اراضی کشاورزی در حال انجام است، جناب شهردار این اراضی به عنوان باغ‌شهر در ریگان هستند بر چه اساس این ساخت و ساز در حال انجام است؟ چرا با افرادی که به راحتی این باغ ها را خشکاندن و یا در حال خشکاندن هستند و این زمین ها را با قیمت نجومی به فروش می رسانند هیچ برخوردی نمی شود؟ تا کی باید شاهد اینچنین مواردی در شهر ریگان باشیم و برخورد نشود؟ به والله آقایون مسئول باید تک تک شما در قیامت پاسخگو باشید.