با سلام، از بخشدار محترم مرکزی و دیگر مسئولان شهرستان الخصوص فرماندار خواهش دارم فکری به حال جاده روستای تاج آباد ریگان بردارید.

با سلام، از بخشدار محترم مرکزی و دیگر مسئولان شهرستان الخصوص فرماندار خواهش دارم فکری به حال جاده روستای تاج آباد ریگان بردارید، چندین ساله که این وضعیت نامناسب جاده روستای ما است .منتظر اقدام فوری شما مسئولان هستیم.با تشکر از پایگاه خبری دیار نخل صدای ما مردم است.

 

پیگیری ما:

با سلام، بازدید از جاده روستای تاج آباد انجام گردید و پیگیری لازم در خصوص تسطیح این جاده از طریق اداره راهداری شهرستان بعمل آمد و انشالله بزودی انجام خواهد شد. بنی ابراهیمی بخشدار مرکزی شهرستان ریگان