لطفا این پیام این قشر زحمت کش جامعه یعنی رانندها رو هم به گوش مسئولین فهرج هم برسان تا شاید دلشون رحم آمد یه فکری برا این جاده شورگز تا فهرج برداشتند.

سلام خسته نباشد که پیگیر مطالبات مردم هستید. لطفا این پیام این قشر زحمت کش جامعه یعنی رانندها رو هم به گوش مسئولین فهرج هم برسان تا شاید دلشون رحم آمد یه فکری برا این جاده شورگز تا فهرج برداشتند به خدا ما که از این وضع خسته شدیم حداقل در ماه باید سه الی چهار سرویس این مسیر باید بریم وبرگردیم با این هزینه های سنگین دیگه چیزی برامان نمی مانه که بخواهیم ماهی یه بار جلوبندی ماشینو تعمیر کنیم.