در روستای توکل آباد پشت ریگ الان نزدیک به چند سال است که لوله کشی آب شده اما ما مردم روستا آب آشامیدنی خود را از سر موتور کشاورزی با هزار زحمت میاریم برا خوردن.

سلام خدمت ادمین دیار نخل و مسئولان .در روستای توکل آباد پشت ریگ الان نزدیک به چند سال است که لوله کشی آب شده اما ما مردم روستا آب آشامیدنی خود را از سر موتور کشاورزی با هزار زحمت میاریم برا خوردن، دلمان خوشه که برامون لوله کشی آب شده دریغ از آب ….لطفا صدای ما اهالی روستا را به گوش مسولان برسانید.ممنونیم