سلام خدمت مسئولین شهرستان ریگان الخصوص جناب باقری فرماندار، ما مغازه دار هستیم تکلیف ما را با میوه فروشان سیار غیر بومی روشن کنید.

سلام خدمت مسئولین شهرستان ریگان الخصوص جناب باقری فرماندار، ما مغازه دار هستیم میوه فروشی در سطح شهرستان ریگان تکلیف مارو با میوه فروشان سیار روشن کنید ،ما داریم هر ساله عوارض شهرداری و مالیات پرداخت می نماییم اما این میوه فروشان سیار هیچ عوارض و مالیاتی پرداخت نمیکنن، ماشین های سیار از جیرفت ، همدان و بم از همه جا ماشین بار میوه فروشی در ریگان هستند. هر چی ما در بلوار شهر ریگان نگاه میکنیم خودرو های سیار غیر بومی هستن. ما کاری به خودرو های میوه فروش سیار محلی نداریم حرف ما با خودرو های میوه فروش سیار غیر بومی هست. لطفا مسئولین پیگیری اگر پیگیری نمی کنید ما به بازرسی استان مراجعه میکنیم.