پایگاه خبری تحلیلی دیار نخل ، حاصل فعالیت گروهی از جوانان فعال در دنیای مجازی ست که با هدف یاری رساندن به جریان آزاد و حق مدار اطلاع رسانی به منظور حفاظت و ارتقای منافع ملی و حفظ وحدت در شهرستان ریگان و همچنین صیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و طبق قوانین و مقررات نظام ج.ا.ا اداره می شود.

این پایگاه  خبری تحلیلی  در مهرماه ماه سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد ،هدف پایگاه خبری تحلیلی دیار نخل شناخت ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان ریگان  برای انتشار در فضای مجازی می باشد.

دیار نخل وابسته به هیچ ارگان، نهاد، حزب و جناح سیاسی نبوده و همچنین به هیچ اردوگاه ها سیاسی سرسپردگی ندارد که علت آن دل در گرو ولایت امر که بزرگ ترین سکان دار و ستون نظام جمهوری اسلامی ایران  است، سرسپردگی دارد.