بایگانی‌های آبرسانی - پایگاه خبری دیار نخل
اینستکس اروپایی ها فریبی بیش نیست/رئیس جمهورپس از پایان مهلت ۶۰ روزه یک حرکت انقلابی انجام دهد/شبکه ی آبرسانی برخی روستاهای ریگان فرسوده است 14 تیر 1398
امام جمعه ریگان:

اینستکس اروپایی ها فریبی بیش نیست/رئیس جمهورپس از پایان مهلت ۶۰ روزه یک حرکت انقلابی انجام دهد/شبکه ی آبرسانی برخی روستاهای ریگان فرسوده است

امام جمعه ریگان گفت:شبکه ی آبرسانی برخی روستاهای ریگان فرسوده و نیاز به تعویض شبکه است، از مسئولین استان درخواست داریم مسئولین شهرستان ریگان را در جمع آوری سیستم فرسوده آبرسانی یاری نمایند.