بایگانی‌های ائمه جمعه - پایگاه خبری دیار نخل
زمینه سازی برخورد با مسلمانان از شگردهای رسانه های غربی و سیاستمداران آمریکایی است/دشمن به دنبال نا امید کردن ملت ایران است/چرا دغدغه ائمه جمعه شهرستان ها مورد توجه کمیته امداد نیست؟ 02 فروردین 1398
امام جمعه ریگان:

زمینه سازی برخورد با مسلمانان از شگردهای رسانه های غربی و سیاستمداران آمریکایی است/دشمن به دنبال نا امید کردن ملت ایران است/چرا دغدغه ائمه جمعه شهرستان ها مورد توجه کمیته امداد نیست؟

امام جمعه ریگان گفت:زمینه سازی برای برخورد با مسلمانان از شگردهای رسانه های غربی و سیاستمداران آمریکایی است. رسانه های غربی هر حمله ای را در هر کجای جهان که باشد اگر عامل آن مسلمان باشد آن را حمله تروریستی معرفی می کنند اما اگر عامل آن حمله غیر مسلمان باشد آن را یک حادثه معمولی تلقی میکند و این نشان از نگاه نژادپرستانه در غرب و اسلام ستیزی و اسلام هراسی در غرب است.