بایگانی‌های ادارات - پایگاه خبری دیار نخل
با مدیران اداراتی که در خدمات رسانی به مردم کوتاهی کنند برخورد خواهد شد/خشکسالی‌های چند ساله اخیر باعث خسارت به مراتع شهرستان شده است 14 مرداد 1398
فرماندار ریگان عنوان کرد:

با مدیران اداراتی که در خدمات رسانی به مردم کوتاهی کنند برخورد خواهد شد/خشکسالی‌های چند ساله اخیر باعث خسارت به مراتع شهرستان شده است

فرماندار ریگان با اشاره به اینکه مشکلاتی در شهرستان ریگان وجود دارد از روسای ادارات شهرستان خواستار رفع مشکلات در این شهرستان شد و گفت:با مدیرانی که در این زمینه در شهرستان ریگان کوتاهی نمایند برخورد خواهد شد .