بایگانی‌های اراضی ملی - پایگاه خبری دیار نخل
۵۷۰ هزار مترمربع از اراضی ملی شهرستان ریگان خلع ید شد 09 اردیبهشت 1397
در راستای حفظ حقوق بیت المال

۵۷۰ هزار مترمربع از اراضی ملی شهرستان ریگان خلع ید شد

رئیس دادگستری شهرستان ریگان گفت: 570 هزار مترمربع اراضی ملی شهرستان ریگان از دست متخلفین خلع ید گردید.