بایگانی‌های استتکبار - پایگاه خبری دیار نخل
حضور مردم شیعه و سنی در راهپیمایی روزقدس مشت محکمی بردهان استکبارجهانی/پیروزی از آن مردم فلسطین است/وعده همه ما؛ راهپیمایی روز قدس 08 خرداد 1398
امام جمعه اهل سنت ریگان:

حضور مردم شیعه و سنی در راهپیمایی روزقدس مشت محکمی بردهان استکبارجهانی/پیروزی از آن مردم فلسطین است/وعده همه ما؛ راهپیمایی روز قدس

امام جمعه اهل سنت شهرستان ریگان گفت:این رابدانیم پیروزی از آن مردم فلسطین است و خواری و ذلت برای ظالمین خواهدبود و اینکه دشمنان قدس را بگیرند این خواب و این آرزوی خود را به گورخواهندبرد.