بایگانی‌های اعدام - پایگاه خبری دیار نخل
تایید حکم اعدام یکی از اشرار و قاچاقچیان مسلح شرق کشور 19 آبان 1397
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان خبر داد

تایید حکم اعدام یکی از اشرار و قاچاقچیان مسلح شرق کشور

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از تایید حکم اعدام یکی از اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شرق کشور در دیوان عالی کشور خبر داد.