بایگانی‌های اعضای نظارت بر انتخابات - پایگاه خبری دیار نخل
معرفی اعضای نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ریگان 09 آذر 1398
طی احکامی صورت گرفت؛

معرفی اعضای نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ریگان

اعضای نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان ریگان معرفی شدند.