بایگانی‌های افول - پایگاه خبری دیار نخل
کسانی که چشم امیدشان به سمت غرب و آمریکاست بدانند؛آمریکا رو به افول است 18 آبان 1397
امام جمعه موقت ریگان:

کسانی که چشم امیدشان به سمت غرب و آمریکاست بدانند؛آمریکا رو به افول است

امام جمعه موقت ریگان گفت:این را همه کسانی که گرایش و سازش با آمریکا دارند و نقشه بی پایه و اساس می کشند بدانند،امید واهی نبندید کسانی که چشم امیدشان به سمت غرب و آمریکاست بدانند که دارند به دنبال کسی هستند که رو به افول است.