بایگانی‌های امارگیری - پایگاه خبری دیار نخل
آغاز طرح امارگیری ویژگیهای مسکن روستایی در ریگان 21 مهر 1397

آغاز طرح امارگیری ویژگیهای مسکن روستایی در ریگان

همزمان با سراسر کشور طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی،امروز در شهرستان ریگان و استان کرمان آغاز شد که تا 21 آبان ادامه دارد.