بایگانی‌های امام هشتم - پایگاه خبری دیار نخل
۶ مقصود عمده مأمون از دعوت امام هشتم به خراسان/ تشریح سیاست‌ها و تدابیر امام علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) 23 تیر 1398
ولیعهدی امام رضا(ع) به روایت رهبر انقلاب؛

۶ مقصود عمده مأمون از دعوت امام هشتم به خراسان/ تشریح سیاست‌ها و تدابیر امام علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)

امام هشتم با تدبیری الهی بر مأمون فائق آمد و او را در میدان نبرد سیاسی‌ که خود به وجود آورده بود، شکست داد و نه فقط تشیع ریشه‌کن نشد بلکه حتی سال دویست و یک هجری یکی از پربرکت‌ترین سالهای تشیع شد.