بایگانی‌های امنیت ملی - پایگاه خبری دیار نخل
جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت ملی خود به‌هیچ‌وجه مماشات نمی‌کند 14 مهر 1397
امام جمعه ریگان:

جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت ملی خود به‌هیچ‌وجه مماشات نمی‌کند

امام جمعه ریگان گفت:امروز جمهوری اسلامی در امنیت ملی خود کوچکترین مماشاتی را نخواهد کرد و دشمنان ما پی برده اند به اقتدار و امنیت ما و دشمن اقتدار و امنیت ما را تحسین می کند.