بایگانی‌های ایران اسلامی - پایگاه خبری دیار نخل
ترامپ را باید سر میز محاکمه نشاند 11 مرداد 1398
امام جمعه موقت نرماشیر:

ترامپ را باید سر میز محاکمه نشاند

امام جمعه موقت نرماشیر با بیان اینکه ایران باکسی مذاکره نمی کند،تصریح داشت: آقای ترامپ،شما میخواهید بیایید بر سرمیز مذاکره اما برای شما میز محاکمه چیده شده و شما را باید سرمیز محاکمه نشاند.