بایگانی‌های ایستادگی - پایگاه خبری دیار نخل
ایستادگی و مقاومت تمام قد در برابر استکبار جهانی در دستور کار مجلس انقلابی باشد/ انتقادات شدید به نحوه به کارگیری نیروی های بیمارستان ریگان 09 خرداد 1399
امام جمعه ریگان:

ایستادگی و مقاومت تمام قد در برابر استکبار جهانی در دستور کار مجلس انقلابی باشد/ انتقادات شدید به نحوه به کارگیری نیروی های بیمارستان ریگان

رنجبر نژاد ماهانی گفت: ایستادگی و مقاومت تمام قد در برابر استکبار جهانی و قدرت‌های شیطانی در دستور کار مجلس انقلابی باشد.