بایگانی‌های برائت از مشرکین - پایگاه خبری دیار نخل
مسلمانان مراسم برائت از مشرکین را امسال باشکوه تر برگزار خواهند کرد/ مطمئنا در آینده از افرادی که در برجام  مسبب ضرر شدند با عناوینی مثل نشر کتاب و ساخت فیلم هایی به مانند گاندو بیشتر خواهیم شنید 21 تیر 1398
امام جمعه فهرج:

مسلمانان مراسم برائت از مشرکین را امسال باشکوه تر برگزار خواهند کرد/ مطمئنا در آینده از افرادی که در برجام مسبب ضرر شدند با عناوینی مثل نشر کتاب و ساخت فیلم هایی به مانند گاندو بیشتر خواهیم شنید

امام جمعه فهرج گفت: ما خواستار این هستیم ضررهای متحمل شده پیرامون برجام جبران شود و مطمئنا در آینده از بدعهدی های استکبار و افرادی که در این ضررها مسبب بوده اند با عناوینی مثل نشر کتاب و ساخت فیلم هایی به مانند گاندو بیشتر خواهیم شنید.