بایگانی‌های برج میلاد - پایگاه خبری دیار نخل
شهرداری آمادگی دریافت هر گونه انتقاد و پیشنهاد سازنده را دارد/خریداران خرما باید از شهرداری مجوز بگیرند/توقعاتی از شهرداری داشته باشید که در حد اعتبارات باشد/نگویید برج میلاد را در ریگان احداث کنم 19 مرداد 1398
شهردار ریگان:

شهرداری آمادگی دریافت هر گونه انتقاد و پیشنهاد سازنده را دارد/خریداران خرما باید از شهرداری مجوز بگیرند/توقعاتی از شهرداری داشته باشید که در حد اعتبارات باشد/نگویید برج میلاد را در ریگان احداث کنم

دهگان با بیان اینکه شهرداری ریگان آمادگی دریافت هر گونه انتقاد و پیشنهاد سازنده را دارد،ابراز کرد:توقعاتی از شهردار و شهرداری داشته باشید که در حد اعتبارات باشد و نگویید که برج میلاد را در ریگان احداث کنم.