بایگانی‌های برکت - پایگاه خبری دیار نخل
حذف امر به معروف و نهی از منکر برکت و آبادانی را از جامعه می‌برد/ مطالبه‌گری از مسئولان، نظام اسلامی را ایمن می‌کند 09 شهریور 1398
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان:

حذف امر به معروف و نهی از منکر برکت و آبادانی را از جامعه می‌برد/ مطالبه‌گری از مسئولان، نظام اسلامی را ایمن می‌کند

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان گفت: اگر در جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، برکت و آبادانی از جامعه می رود و این مورد در طول تاریخ نمایان است.