بایگانی‌های بسیار خوب - پایگاه خبری دیار نخل
نیروی انتظامی همیشه در حال انجام خدمت/ امنیت بسیار خوب و پایدار در شهرستان ریگان وجود دارد 14 مهر 1397
معاون سیاسی  اجتماعی فرماندار ریگان:

نیروی انتظامی همیشه در حال انجام خدمت/ امنیت بسیار خوب و پایدار در شهرستان ریگان وجود دارد

معاون سیاسی  اجتماعی فرماندار ریگان گفت:یک امنیت بسیار خوب و پایدار سرتاسر منطقه ما در شهرستان ریگان با این گستردگی وجود دارد و این امنیت حاصل تلاش، همکاری و تعامل بین بسیج، نیروی انتظامی، معتمدین ،سران عشایر و همه کسانی که در این موضوع همکاری دارند .