بایگانی‌های بصیرت ملت ایران - پایگاه خبری دیار نخل
بصیرت و آگاهی عامل موفقیت ایران در فتنه ۸۸ بود 09 دی 1398
امام جمعه نرماشیر:

بصیرت و آگاهی عامل موفقیت ایران در فتنه ۸۸ بود

امام جمعه نرماشیر گفت: گفت:وقتی آدم بصیرت داشته باشد کسی جلوگیر او نیست و این بصیرت مردم بود در سال ۸۸ که کشور ما را حفظ کرد.