بایگانی‌های بوم گردی - پایگاه خبری دیار نخل
بد حجابی و کشف حجاب در تپه های شنی و  خانه های بوم گردی ترویج فرهنگ غربی و همان سند ۲۰۳۰ هست/اگر تکرار شود جوانان انقلابی آتش به اختیار ، درب این خانه های بوم گردی را گل بگیرند 05 فروردین 1398
رئیس شورای فرهنگ عمومی و رئیس ستاد امر به معروف شهرستان ریگان هشدار داد؛

بد حجابی و کشف حجاب در تپه های شنی و خانه های بوم گردی ترویج فرهنگ غربی و همان سند ۲۰۳۰ هست/اگر تکرار شود جوانان انقلابی آتش به اختیار ، درب این خانه های بوم گردی را گل بگیرند

در پی ترویج بی حجابی و کشف حجاب در یکی از خانه های بومگردی ریگان و تپه های شنی رئیس شورای فرهنگ عمومی و رئیس ستاد امر به معروف شهرستان ریگان بیانه ای صادر کرد.