بایگانی‌های پالرمو - پایگاه خبری دیار نخل
هر چقدر مارا بکشید ما کوتاه نخواهیم آمد و راه انقلاب ادامه دارد/هیچ مصلحت و عزتی در تصویب پالرمو نیست 26 بهمن 1397
امام جمعه ریگان:

هر چقدر مارا بکشید ما کوتاه نخواهیم آمد و راه انقلاب ادامه دارد/هیچ مصلحت و عزتی در تصویب پالرمو نیست

امام جمعه ریگان گفت:اگر مجمع تشخیص پالرمو را به تصویب برساند علارغم اینکه اروپایی ها فشارهایی را بر ما آورده اند این سبب گستاخ شدن اروپایی ها میشود و هیچ مصلحت ، عزت و حکمتی در تصویب پالرمو نیست.